Mirati Therapeutics Inc Mirati Therapeutics Inc


Mirati Therapeutics, Inc. ay nag-ooperate bilang isang kumpanya para sa klinikal na pagbabalik-tanaw sa oncology. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa San Diego, California at kasalukuyang may 587 na mga empleyado na full-time. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2013-07-12. Ang kumpanya ay gumagawa ng mga bago at natatanging therapeutic upang tugunan ang mga genetic at immunological promoters ng cancer. Ang produkto ng kumpanya na KRAZATI ay isang oral na target na paggamot para sa mga adultong pasyente na may KRAS G12C-mutated locally advanced o metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC). Ang MRTX1133 nito ay isang pagsiyasat, piling, at malakas na KRAS G12D inhibitor. Ang MRTX1719 nito ay isang pagsiyasat na synthetic lethal PRMT5 inhibitor na dinisenyo upang tuwirang tumutok sa PRMT5/ methylthioadensoine (MTA) complex. Ang MRTX0902 nito ay isang malakas at piling SOS1 inhibitor, dinisenyo upang mapabuti ang epektibong anti-tumor sa pakikipagsanib sa mga targeted mitogen-activated protein kinase (MAPK)-pathway inhibitors. Ang Sitravatinib nito ay isang pagsusuring spectrum-selective kinase inhibitor na dinisenyo upang malakas na pigilin ang receptor tyrosine kinases (RTKs) at palakasin ang mga immune response sa pamamagitan ng pagpigil sa immunosuppressive signaling.