National Fuel Gas Co National Fuel Gas Co


Ang National Fuel Gas Co. ay isang kumpanya sa pag-aari, na nakikipag-ugnayan sa produksyon, pagtitipon, transportasyon, imbakan, at pamamahagi ng natural na gas. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Williamsville, New York at kasalukuyang may 2,132 na regular na empleyado. Ang kumpanya ay isang malawak na kompanya sa enerhiya na nakikipag-ugnayan lalo na sa produksyon, pagtitipon, transportasyon, imbakan, at pamamahagi ng natural na gas. Ang mga sanga nito ay kasama ang Pagtuklas at Produksyon, Tapyas at Imbakan, Pagtitipon, at Utility. Ang sanga ng Pagtuklas at Produksyon ay nakikipag-ugnayan sa pagtuklas, at pagbuo at produksyon, karamihan sa natural na gas sa rehiyon ng Appalachian sa Estados Unidos. Ang sanga ng Tapyas at Imbakan ay nagbibigay ng serbisyong pang-estadong transportasyon ng natural na gas para sa mga kaugnay at di-kaugnay na kumpanya sa pamamagitan ng integredong sistema ng gas pipeline sa Pennsylvania at New York. Ang sanga ng Pagtitipon ay nagtatayo, nagmamay-ari, at nagpapatakbo ng mga pasilidad para sa pagproseso at pagtitipon ng natural na gas sa rehiyon ng Appalachian. Ang sanga ng Utility ay nagbibigay ng serbisyong pang-utility ng natural na gas sa humigit-kumulang 754,000 na mga kostumer sa pamamagitan ng lokal na sistema ng pamamahagi na matatagpuan sa kanlurang New York at hilagang-kanlurang Pennsylvania.