New England Realty Associates LP New England Realty Associates LP


Ang New England Realty Associates LP ay naging bahagi ng negosyo ng pagbili, pag-develop, at pagtatatag para sa pamumuhunan, pag-operate, at pagbebenta ng mga real estate. Ang kumpanya ay may punong opisina sa Allston, Massachusetts at kasalukuyang mayroong 0 regular na kawani. Ang Partnership, direkta o sa pamamagitan ng mga subsidiary limited partnerships o limited liability companies, ay nagmamay-ari at namamahala ng iba’t ibang residential apartments, condominium units, at commercial properties na matatagpuan sa Massachusetts at New Hampshire. Ang Partnership at ang mga Subsidiary Partnerships nito ay mayroong mga ownership sa halos 2,892 residential apartment units sa 25 residential at mixed-use complexes (Ang Apartment Complexes). Ang Partnership din ay may ownership sa halos 19 condominium units sa isang residential condominium complex, lahat ng mga ito ay nire-renta sa residential tenants (Condominium Units). Ang Partnership ay may ownership din sa halos 40-50% interes sa pitong residential at mixed-use complexes, ang Investment Properties, na may kabuuang halos 688 residential units, isang commercial unit, at isang parking lot na may 50 kotse.