NextDecade Corp NextDecade Corp


Ang NextDecade Corp. ay isang kumpanya sa pagpapaunlad, na nakatuon sa mga proyektong pag-aangkat ng likwidong natural na gas (LNG) at kaugnay na mga pipeline. Ang kumpanya ay may headquarters sa Houston, Texas at kasalukuyang nagtatrabaho ng 102 regular na empleyado. Nagkaroon ng initial public offering (IPO) ang kumpanya noong 2015-03-24. Layon ng kumpanya na mag-focus sa mga aktibidad sa pagpapaunlad sa Rio Grande LNG terminal facility sa Port of Brownsville sa Timog Texas (ang Terminal), isang proyektong carbon capture at storage sa Terminal (ang Terminal CCS project), at iba pang mga proyektong carbon capture at storage (CCS projects) na may mga pang-industriyang pasilidad ng ikatlong partido. Sa pamamagitan ng anak-kumpanya nitong Rio Grande LNG, LLC (Rio Grande), inaayos nito ang Terminal at hangad niya na mabawasan ang bilang ng mga emisyon nito sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng isang CCS project sa Terminal (ang Terminal CCS project). Sa pamamagitan naman ng anak-kumpanya nitong NEXT Carbon Solutions, LLC (NEXT Carbon Solutions), sinusubukan ng Kumpanya na gamitin ang mga sariling proseso ng carbon capture at storage na inimbento nito sa mga industriyang pasilidad upang bawasan ang antas ng CO2 emission.