Northfield Bancorp Inc Northfield Bancorp Inc


Ang Northfield Bancorp, Inc. ay isang kumpanyang nag-aalok ng serbisyong bangko at pinansyal. Ang kumpanya ay nasa Woodbridge, New Jersey at kasalukuyang may 395 na naka-abisong empleyado. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2007-11-08. Ang Bank ay isang federally chartered savings bank. Ang pangunahing negosyo ng Banko ay naglalayon sa pagbuo ng mga pautang sa komersyal na real estate, konstruksyon at lupain, mga pautang sa komersyal at industriya, at mga pautang at mga linya ng pondo sa pag-aari ng bahay. Ang kumpanya ay nag-aalok ng iba’t ibang uri ng depositong account, kasama ang mga sertipiko ng deposito, passbook, statement, at mga account sa money market savings, mga account sa depositong transaksyon, negotiable orders of withdrawal accounts, at mga account na nagbibigay ng interes at walang interes na kahilingan ng pondo, mga account ng individual retirement, at mga brokered deposit. Ang pangunahing aktibidad ng pautang nito ay sa pagbuo ng mga pautang sa multifamily real estate at, sa mas kaunting halaga, sa iba pang mga pautang sa komersyal na real estate, sa New York City, New Jersey, at silangang Pennsylvania. Ang kumpanya din ang nagbubuo ng mga pautang sa residential na mga pamilyang may-isa hanggang apat na miyembro, mga pautang sa konstruksyon at lupain, mga pautang sa komersyal at industriya, at mga pautang at mga linya ng pondo sa pag-aari ng bahay.