OGE Energy Corp OGE Energy Corp


Ang OGE Energy Corp. ay isang kumpanyang pang-holding na may mga pamumuhunan sa enerhiya at mga nagbibigay ng serbisyong pang-enerhiya, na nag-aalok ng pisikal na paghahatid at kaugnay na serbisyo para sa kuryente sa Oklahoma at kanlurang Arkansas at natural na gas, burak na langis at mga NGL sa buong Estados Unidos. Isinasagawa ng OGE Energy ang mga aktibidad na ito sa pamamagitan ng dalawang segmen ng negosyo: Electric Utility at Natural Gas Midstream Operations. Ang kumpanya ay may opisina gamit sa Oklahoma City, Oklahoma at kasalukuyang may kasunod na 2,237 na empleyado sa full-time. May mga pamumuhunan din ang kumpanya sa Enable at Energy Transfer, na nag-aalok ng serbisyo para sa natural na gas, burak na langis at NGL. Ang kumpanya ay nag-ooperate sa pamamagitan ng dalawang segmen: operasyon ng elektrikong kumpanya at operasyon ng natural na gas na midstream. Ang segmen ng operasyon ng elektrikong kumpanya ay nagsasagawa ng operasyon sa pamamagitan ng anak na kumpanya nitong OG&E, na nagtatatag, nagpapasa, namamahagi, at nagbebenta ng enerhiyang elektriko sa Oklahoma at kanlurang Arkansas. Ang teritoryong nasasaklaw ng serbisyo ng OG&E ay kasama ang Fort Smith, Arkansas at mga kalapit na komunidad. Ang segmen ng operasyon ng natural na gas na midstream ay kasama ang pamumuhunan nito sa mga securities ng stock ng Energy Transfer na natamo sa pagkasama ng Enable/Energy Transfer. Kasama din sa segmen ang mga nalalabing bayarin ng pension at pagretiro ng mga lumisan na empleyado ng Enable.