Otter Tail Corp Otter Tail Corp


Ang Otter Tail Corporation ay isang holding company. Ang kumpanya ay nag-o-operate sa pamamagitan ng tatlong segment: Electric, Manufacturing at Plastics. Ang Electric segment ay kasama ang pag-generate, pagbili, pag-transmit, pag-distribute at pagbebenta ng elektrisidad sa kanlurang Minnesota, silangang North Dakota at hilagang-silangang South Dakota. Ang Manufacturing segment ay binubuo ng mga negosyo na may mga aktibidad sa manufacturing, kabilang ang contract machining, metal parts stamping, fabrication at painting, at pag-produce ng plastic thermoformed horticultural containers, life science at industrial packaging, material handling components at extruded raw material stock. Ang mga negosyo sa manufacturing segment ay may pasilidad sa pagmamanupaktura sa Georgia, Illinois at Minnesota at nagbebenta ng kanilang mga produkto pangunahin sa Estados Unidos. Ang Plastics segment ay binubuo ng mga negosyo na nagpo-produce ng polyvinyl chloride (PVC) pipe sa mga planta sa North Dakota at Arizona. Ang PVC pipe ay binebenta pangunahin sa kanlurang kalahati ng Estados Unidos at Canada.