Piedmont Office Realty Trust Inc Piedmont Office Realty Trust Inc


Ang Piedmont Office Realty Trust, Inc. ay nakikipag-ugnayang sa pag-aari, pangangasiwa, operasyon, pag-uupahan, pagbili, pagpapaunlad, pag-iinvest, at pagtatanggal ng mga ari-arian na may kinalaman sa mga opisina. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Atlanta, Georgia at kasalukuyang empleyado ng 149 full-time na mga tauhan. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2010-02-10. Ang firm ay nakikipag-ugnayan sa pagmamay-ari, pangangasiwa, pagpapaunlad, pagpapa-redevelop, at operasyon ng mga Class A na mga opisina na matatagpuan higit sa lahat sa Sunbelt. Ang firm ay nagpapatupad ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng kanilang kumpletong pag-aari na subsidiya, ang Piedmont Operating Partnership, L.P. Ang kumpanya ay may-ari at nagpapatakbo ng mga halos 51 opisina na mga ari-arian na may kabuoang sukat na 16.7 milyong square feet, na karamihan ay Class A na espasyo at nakakalahok sa 86.7% na pag-uupahan. Bukod dito, mayroon ding isang pagpapaunlad na ari-arian na may sukat na 127,000 square feet sa Orlando, Florida. Ang mga ari-arian ng kumpanya ay matatagpuan sa mga napiling sub-markets ng pitong United States office markets, kabilang ang Atlanta, Dallas, Washington, D.C., Minneapolis, Boston, Orlando, New York, at iba pa.