Research Frontiers Inc Research Frontiers Inc


Ang Research Frontiers, Inc. ay isang kumpanyang nakabase sa New York na nagespisyalisa sa suspended particle device (SPD) light-control technology para sa mga industriya ng automotive, aerospace, marine, at architectural. Ang kumpanya ay nakikipag-ugnayan sa pagpapaunlad, paglilisensya, at pagkomersyalisasyon ng SPD-Smart light-control technology para sa mga sasakyan, tahanan, gusali, eroplano, barko, eksibisyon, at mga application sa display.

Sa kasalukuyan, mahalagang isaalang-alang ang presyo ng stock ng Research Frontiers, Inc. habang ginagawa ang pananaliksik sa kumpanya. Ang kumpanya ay nagpapapaunlad at naglilisensya ng kanyang patented SPD-Smart light-control technology sa iba pang mga kumpanya na nagmamanupaktura at/o nagpapamarket ng SPD-Smart chemical emulsion, light-control film, light-control panels, electronics para sa pagpapatakbo ng mga produkto na may kasamang ang film, o mga serbisyong panglamina para sa mga produkto tulad ng smart windows, skylights, at sunroofs.

Ang SPD-Smart technology ng Research Frontiers, Inc. ay may iba’t ibang mga aplikasyon sa produkto, tulad ng smart windows, skylights, at sunroofs sa industriya ng sasakyan. Ang SPD-Smart glass o plastik nila ay ginagamit din sa mga bintana, mga pinto, partitions, sun visors, skylights, at lateral cockpit windows para sa mga aplikasyon sa aerospace at marine. Bukod pa rito, ang teknolohiya ng Research Frontiers, Inc. ay ginagamit din sa mga komersyal at tirahan na mga bintana, mga pinto, skylights, at partitions para sa mga bagong konstruksyon at retrofit applications sa industriya ng arkitektura.

Ang pagpapanatili ng kaalaman sa pinakabagong SPD-Smart light-control technology at iba’t ibang mga aplikasyon ng mga produkto nito sa industriya ay maaaring magbigay ng intindi sa paglaki at pag-inobasyon ng Research Frontiers, Inc. Bagaman hindi kami makapagbibigay ng payo sa pang-invest, mahalaga ang pagsusuri sa presyo ng stock ng Research Frontiers, Inc. para makabuo ng makabuluhang mga desisyon.