Riverview Bancorp Inc Riverview Bancorp Inc


Ang Riverview Bancorp, Inc. ay isang kumpanya sa pag-aari na nakabase sa Vancouver, Washington na kumikilos pangunahin sa pamamagitan ng kanyang sangay, ang Bank. Sa kasalukuyan, may 224 na kawani ang kumpanya.

Ang Riverview Trust Company, ang sangay ng Bank, ay isang kumpanya ng serbisyo sa pananalapi at pagsasama ng mga ari-arian na matatagpuan sa downtown Vancouver, Washington. Nag-aalok ito ng mga serbisyong pangbroker na pang-serbisyo, serbisyo sa pagsasama ng mga ari-arian, at pamamahala ng ari-arian sa mga kliyente nito.

Ang kumpanya ay nag-ooperate sa pamamagitan ng dalawang bahagi, na binubuo ng mga gawain sa bangko na isinasagawa ng Bank at mga serbisyo sa pagsasama ng mga ari-arian at pamumuhunan na isinasagawa ng Trust Company. Ang Riverview Bancorp, Inc. ay pangunahing nasisiyahan sa pag-aakit ng mga deposito mula sa pangkalahatang publiko at paggamit ng mga pondo na ito sa kanyang pangunahing lugar sa merkado upang mag-originate ng iba’t ibang uri ng mga pautang, kabilang ang komersyal na negosyo, komersyal na ari-arian, maramilyang ari-arian, lupa, konstruksyon ng ari-arian, tirahan, at iba pang mga pautang ng mga konsyumer.

Ang Business and Professional Banking Division ng Bank ay nag-aalok ng mga serbisyong pangkomersyal at pangnegosyo sa pamamagitan ng mga opisina ng pagsingasi. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyong ito, ang kumpanya ay naglalayon na matugunan ang pangangailangan sa pananalapi ng mga kliyente nito at suportahan ang paglago ng lokal na mga negosyo at komunidad.

Ang pagiging maalam tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa merkado ng mga stock ay maaaring mahalaga upang makagawa ng mga pinag-isipang desisyon sa pamumuhunan. Bagaman ang pagsasaliksik sa presyo ng mga stock ngayon, mga trend sa premarket, at market cap ay maaaring magbigay ng mahahalagang kaalaman sa mga mamumuhunan, mahalaga na magsagawa ng malalim na pagsasaliksik at pagiging maingat bago gumawa ng anumang mga desisyon sa pamumuhunan. Sa tamang pagsasaliksik at kaalaman, maaaring makagawa ng pinag-isipang mga desisyon ang mga mamumuhunan at manatiling naunahan sa mundong patuloy na nagbabago ng pananalapi.