Royal Gold Inc Royal Gold Inc


Ang Royal Gold, Inc. ay nakikipag-ugnayan sa pag-akuisisyon at pamamahala ng mga stream ng mahalagang metal, royalties, at katulad na interes. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Denver, Colorado at kasalukuyang empleyado ng 33 na full-time na mga empleyado. Ang kumpanya ay nakikipag-ugnayan sa pag-akuisisyon at pamamahala ng stream interests, royalties, at katulad na mga interest na may kaugnayan sa produksyon. Ang kumpanya ay nag-ooperate sa pamamagitan ng dalawang segment: Pag-akuisisyon at pamamahala ng Stream Interests, at Pag-akuisisyon at pamamahala ng Royalty Interests. Ang kumpanya ay may-ari ng mga royalty interest sa mga palapag na may pagprodyusyon ng humigit-kumulang na 32, mga palapag na nasa yugto ng pag-unlad at mahigit-kumulang na 123 mga palapag na nasa yugto ng pagsasaliksik. Ang kumpanya ay may portfolio ng mga stream at royalties sa mga palapag na matatagpuan sa mga rehiyon ng ginto. Ang mga pangunahing palapag ng kumpanya ay kasama ang Andacollo, Cortez, Khoemacau Project, Mount Milligan, Penasquito, at Pueblo Viejo.