SAGE Therapeutics Inc SAGE Therapeutics Inc


Ang SAGE Therapeutics, Inc. ay isang kompanya sa biopharmaceutical, na nakikipag-ugnayan sa pag-develop at commercialization ng mga bago at hindi pangkaraniwang gamot. Ang kumpanya ay may punong-tanggapan sa Cambridge, Massachusetts at kasalukuyang may 689 na full-time na mga empleyado. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2014-07-18. Ang kumpanya ay nakatuon sa pag-develop at commercialization ng mga gamot para sa kalusugan ng utak. Ang produkto ng kumpanya, ang ZULRESSO (brexanolone) CIV injection, ay para sa paggamot ng postpartum depression (PPD) sa mga adulto. Ang kumpanya ay may portfolio ng iba pang mga kandidato ng produkto na nakatuon sa modulating ng dalawang pangunahing receptor systems ng central nervous system (CNS), GABA at NMDA. Ang kumpanya ay naglalayon ng mga sakit at karamdaman ng utak sa tatlong mga focus areas: depresyon, neurology, at neuropsychiatry. Ang iba pang advanced product candidate nito ay ang zuranolone (SAGE-217), isang oral na compound na ginagawa para sa ilang affective disorders, kabilang ang major depressive disorder (MDD) at PPD. Ang zuranolone ay isang neuroactive steroid na isang positive allosteric modulator ng GABAA receptors, na naglalayong mapatunayan ang synaptic at extrasynaptic GABAA receptors. Ang kumpanya ay mayroon ding portfolio ng iba pang mga compound na target ang GABAA receptors, kabilang ang SAGE-324.