Sandy Spring Bancorp Inc Sandy Spring Bancorp Inc


Ang Sandy Spring Bancorp, Inc. ay isang kumpanyang nagmamay-ari ng bangko na nakatuon sa pagbibigay ng mga serbisyong pangkomersyal na bangko, pangrelihiyong bangko, at serbisyong pangkatiwalaan sa mga indibidwal at negosyo. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Olney, Maryland at kasalukuyang nagtatrabaho sa 1,134 na tauhan. Ang kumpanya ay nag-ooperate sa pamamagitan ng dalawang segment: Community Banking at Investment Management. Ang Community Banking segment ng kumpanya ay nagtratrabaho sa pamamagitan ng Sandy Spring Bank at naghahatid ng iba’t ibang mga produkto at serbisyo sa pinansiyal, kabilang ang mga pautang at depositong produkto, sa mga indibidwal at negosyo. Ang Investment Management segment ng kumpanya ay nag-ooperate sa pamamagitan ng West Financial Services, Inc. at Rembert Pendleton Jackson (RPJ), isang sangay ng Bangko, na nagbibigay ng mga serbisyong pang-ponasyal sa pinansyal sa mga indibidwal, pamilya, maliit na negosyo, at asosasyon, kabilang ang pagsusuri ng cash flow, pagsusuri ng investment, plano ng pagbabayad ng buwis, plano ng pagreretiro, pagsusuring pangseguro, at plano ng estate. Ang Bangko ay nag-aalok ng iba’t ibang mga serbisyong pampangkomersyal at pangrelihiyong pagbabangko, mortgage, pribadong pagbabangko, at serbisyong pangkatiwalaan sa higit sa 50 lokasyon sa buong gitnang Maryland, hilagang Virginia, at Washington D.C.