Saul Centers Inc Saul Centers Inc


Saul Centers, Inc. ay isang pamumuhunan ng real estate trust, na nakikilahok sa pag-aari, pamamahala, at pagpapaunlad ng mga ari-arian na nagpo-produce ng kita. Ang kumpanya ay may punong opisina sa Bethesda, Maryland at kasalukuyang nagtatrabaho ng 129 na full-time na empleyado. Ang Kumpanya, na nagpapatupad ng lahat ng mga gawain nito sa pamamagitan ng mga subsidiary nito, ang Operating Partnership at Subsidiary Partnerships, nakikilahok sa pag-aari, operasyon, pamamahala, pag-uupahan, pagbili, renovasyon, pagpapalawak, pagpapaunlad at pampautang ng mga community at neighborhood shopping centers at mixed-used properties. Ang kumpanya ay nagpapatakbo sa pamamagitan ng dalawang business segments: Shopping Centers at Mixed-Use Properties. Ang kumpanya ay nagpapatakbo at namamahala ng isang portfolio ng mga ari-arian ng real estate na may mga halos 61 properties kabilang ang 50 community at neighborhood shopping centers at pitong mixed-use properties na may mga halos 9.8 milyong square feet ng leasable area, at mga halos apat na lupa at mga pagpapaunlad na ari-arian. Ang mga property ng Kumpanya ay matatagpuan sa metropolitan Washington, DC/Baltimore metropolitan area.