Select Medical Holdings Corp Select Medical Holdings Corp


Ang Select Medical Holdings Corp. ay nag-aalok ng mga serbisyong pang-rehabilitasyon sa medisina. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Mechanicsburg, Pennsylvania at kasalukuyang may 37,800 na pusong empleyado. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2009-09-25. Ang kumpanya ay gumagana sa pamamagitan ng apat na segmento ng negosyo: Critical Illness Recovery Hospital, na binubuo ng mga ospital na naglilingkod sa mga pangangailangan ng mga pasyenteng naghihilom mula sa malubhang sakit; Rehabilitation Hospital, na binubuo ng mga ospital na naglilingkod sa mga pasyenteng nangangailangan ng intensive physical rehabilitation care; Outpatient Rehabilitation, na binubuo ng mga klinika na nagbibigay ng physical, occupational, at speech rehabilitation services, at Concentra, na binubuo ng mga occupational health centers na nagbibigay ng panggagamot sa mga pinsalang dulot ng workers’ compensation, physical therapy, at mga serbisyo pangkalusugan ng mamimili at mga onsite clinics. Ang kumpanya ay nagpapatakbo ng mga halos 103 critical illness recovery hospitals sa 28 mga estado, 31 rehabilitation hospitals sa 12 mga estado, at higit sa 1,928 outpatient rehabilitation clinics sa 39 mga estado.