Simulations Plus Inc Simulations Plus Inc


Simulations Plus, Inc. ay nagbibigay ng mga software sa pagmo-modelo at pangangatwiran at mga serbisyong pangkonsultasyon na susuporta sa paghahanap, pagkatuklas, pananaliksik, at ng mga sumbisyong regulasyon ng mga gamot. Ang kumpanya ay may punong-tanggapan sa Lancaster, California at kasalukuyang may 157 permanenteng empleyado. Ang kumpanya ay nagbibigay ng mga prediksyon sa mga katangian ng mga molekula gamit ang artificial intelligence (AI) at teknolohiyang batay sa mga makina. Nagbibigay din ang kumpanya ng mga serbisyo sa pangkonsultasyon, mula sa paghahanap ng mga gamot hanggang sa pag-unlad ng mga klinikal at pagsusuri ng produkto at mga sumbisyong regulasyon para sa pag-apruba ng mga ito. Nag-aalok ang kumpanya ng mga palamuti na 13 software para sa pananaliksik at pag-unlad ng mga gamot tulad ng GastroPlus, DDDPlus, MembranePlus, ADMET Predictor, MedChem Designer, DILIsym, NAFLDsym, ILDsym, IPFsym, RENAsym, MITOsym, MonolixSuite, at PKPlus. Ang mga software at serbisyong pangkonsultasyon nito ay ibinibigay sa mga kumpanya sa industriya ng mga gamot, bioteknolohiya, agrokemikal, kosmetiko, at pagkain, pati na rin sa mga akademikong at regulasyong ahensya sa buong mundo para gamitin sa paggawa ng mga pananaliksik na batay sa industriya. Ang mga subsidiya nito ay kasama ang Cognigen Corporation, DILIsym Services, Inc. at Lixoft.