Supernus Pharmaceuticals Inc Supernus Pharmaceuticals Inc


Ang Supernus Pharmaceuticals, Inc. ay nakikipag-ugnayan sa pag-develop at komersiyalisasyon ng mga produkto para sa paggamot ng mga sakit sa sentral na nervous system. Ang kumpanya ay nasa pangunahing tanggapan sa Rockville, Maryland at kasalukuyang nagtatrabaho ng 612 mga empleyado na full-time. Ang kumpaniya ay nag-IPO noong 2010-12-28. Ang kumpanya ay nakatuon sa pag-develop at komersiyalisasyon ng mga produkto para sa paggamot ng mga sakit sa sentral na nervous system (CNS). Ang malawak na portfolio ng kumpanya sa neuroscience ay naglalaman ng mga paggamot para sa epilepsy, migraine, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), hypomobility sa Parkinson’s disease (PD), cervical dystonia, chronic sialorrhea, dyskinesia sa mga pasyente ng PD na tumatanggap ng therapy na may levodopa, at mga reaksyon na dulot ng gamot sa adult patients. Ang kumpanya ay kasalukuyang nagde-develop din ng iba’t ibang mga produkto para sa CNS, kabilang ang mga potensyal na paggamot para sa hypomobility sa PD, epilepsy, depression, at iba pang mga sakit sa CNS. Ang commercial portfolio ng kumpanya ay kasama ang Trokendi XR (topiramate) at Oxtellar XR (oxcarbazepine) para sa paggamot ng epilepsy. Ang APOKYN (apomorphine hydrochloride injection) naman ay isang produkto na ipinapahiwatig para sa pansamantalang paggamot ng hypomobility sa mga pasyente na may advanced na Parkinson’s disease (PD).