Target Hospitality Corp Target Hospitality Corp


Ang Target Hospitality Corp. ay nakikipag-ugnayan sa pagbibigay ng mga tirahan sa pangungupa na may premium na catering at mga pang-kaluwagan na nagdagdag ng halaga sa hospitality services. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa The Woodlands, Texas at kasalukuyang may 921 na empleyadong full-time. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2018-03-05. Ang kumpanya ay may mga maaaring ilipat na espesyal na unit ng tirahan na may 16,830 na kama sa 27 komunidad. Ang kumpanya ay gumagana sa pamamagitan ng apat na segment: Hospitality & Facilities Services – South (HFS-South), Hospitality & Facilities Services – Midwest (HFS-Midwest), Government, at TCPL Keystone. Ang segment na HFS-South ay nagpapakita ng mga pasilidad at operasyon nito sa rehiyon ng HFS-South at kasama ang 14 na komunidad nito na matatagpuan sa Texas at New Mexico. Ang HFS-Midwest segment ay nagpapakita ng mga pasilidad at operasyon nito sa rehiyon ng HFS-Midwest at kasama ang tatlong komunidad sa North Dakota. Ang Government segment ay kinabibilangan ng mga pasilidad at operasyon ng pamilyang residential center at ang mga kaugnay na komunidad sa Dilley, Texas. Ang mga operasyon ng segment ng TCPL Keystone ay pangunahin na naglalambat sa panahon ng konstruksiyon ng kasunduan sa TCPL. Nagbibigay rin ang kumpanya ng mga kustomisadong serbisyo sa pagluluto at mga solusyong pang-kaluwagan.