Triumph Group Inc Triumph Group Inc


Ang Triumph Group, Inc. ay nakikipag-ugnayan sa pag-disenyo, pagpapayo, pagmamanupaktura, pagsasaayos at pag-a-overhaul ng mga sistema, kumpunento at estruktura ng aerospace at defense. Ang kumpanya ay may punong-tanggapan sa Berwyn, Pennsylvania at kasalukuyang may 701 na full-time na mga empleyado. Naglilingkod ang kumpanya sa pandaigdigang industriya ng pagliliparan, kabilang ang mga orihinal na tagagawa ng kagamitan at ang buong spectrum ng mga operator ng militar at pangkalakal na eroplano. Nag-aalok ang kumpanya ng iba’t ibang mga produkto at serbisyo sa industriya ng aerospace. Ang kumpanya ay kumikilos sa pamamagitan ng dalawang segmento. Ang Triumph Systems & Support segment ay nagdi-disenyo, naglilipat-wika at sumusuporta ng mga kumpunento, subsistema at mga sistema; nagbibigay ng komplikadong mga assembly gamit ang mga panlabas na disenyo; at nagbibigay ng buong life cycle na solusyon para sa mga pangkalakal, rehiyonal at militar na eroplano. Ang Triumph Aerospace Structures segment ay nagmumungkahi ng mga metalik at komposit na estruktura para sa mga komersyal, negosyo, rehiyonal at militar na mga tagagawa at nagpo-produce ng mga pinalakas na parts na pangunahin sa mga disenyo at model-based definition ng mga customer, kasama ang iba’t ibang mga kakayahan sa aluminium, matigas na metal at komposit na estruktura.