Universal Insurance Holdings Inc Universal Insurance Holdings Inc


Ang Universal Insurance Holdings, Inc. ay nag-ooperasyon bilang isang holding company na nag-aalok ng property at casualty insurance at value-added insurance services. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Fort Lauderdale, Florida at kasalukuyang mayroong 1,223 na full-time na empleyado. Ang kumpanya ay nag-develop, nagpo-promote, at nag-underwrite ng mga produkto ng insurance para sa mga mamimili sa personal residential homeowners lines of business at iba pang mga serbisyo kaugnay ng insurance para sa mga insurance entities nito, kabilang ang risk management, claims management, at distribution. Ang mga pangunahing insurance entities nito ay kasama ang Universal Property & Casualty Insurance Company (UPCIC) at American Platinum Property and Casualty Insurance Company. Ang UPCIC ay nagdi-distribute ng mga patakaran sa pamamagitan ng independiyenteng ahensya nito at nag-aalok ng iba’t ibang uri ng personal residential insurance, tulad ng homeowners, renters/tenants, condo unit owners, at dwelling/fire. Ang kumpanya rin ay nag-aalok ng allied lines, coverage para sa iba pang mga istraktura, at personal property, liability, at personal articles coverages. Sa pamamagitan ng subsidiary nito, ang Evolution Risk Advisors, Inc., nagbibigay ito ng payo kaugnay ng mga isyu sa actuarial at nag-administer ng mga pagbabayad para sa mga claim.