Valvoline Inc Valvoline Inc


Ang Valvoline, Inc. ay namumuhunan sa produksyon, pamamahagi, at pagsusuplay ng mga produktong pang-maintinansya ng mga sasakyan at makina. Ang kumpanya ay may opisina pangkorporasyon sa Lexington, Kentucky at kasalukuyang nag-eempleyo ng 8,900 na manggagawa sa buong oras. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2016-09-23. Ang kumpanya ay nag-aalok ng iba’t ibang serbisyo tulad ng pagpapalit ng langis, pagpapalit ng cabin air filter, pagpapalit ng baterya, at pag-ikot ng mga gulong. Ang serbisyong ito ay ibinibigay ng kumpanya sa pamamagitan ng mga tindahan na may tatak na Valvoline, gamit ang mga langis at produkto na espesyal na dinisenyo para sa mga pangangailangan sa maintenance ng sasakyan. Pinapaganda nito ang performance at buhay ng sasakyan at makina. Ang kumpanya rin ay nag-aalok ng serbisyong pang-maintinansya ng sasakyan sa pamamagitan ng mga independent franchise at Express Care na mga tindahan na gumagamit ng mga produkto ng Valvoline. Ang mga produkto at serbisyo nito ay inaalok sa may 1,715 na sariling-operasyon at may prangkisang mga service center sa pamamagitan ng mga tindahan na may tatak na Valvoline Instant Oil Change at Great Canadian Oil Change, at sumusuporta sa mahigit 250 na lokasyon sa pamamagitan ng Express Care platform nito sa buong Estados Unidos at Canada.