Western Union Co Western Union Co


Ang Western Union Co. ay isang holding company na nagbibigay ng serbisyo sa pagpapadala at pagbabayad ng pera. Ang kumpanya ay nakabase sa Denver, Colorado at kasalukuyang mayroong 8,900 na empleyadong full-time. Ang kumpanya ay nag-IPO noong 2006-09-20. Ang mga segmento ng kumpanya ay kasama ang Consumer-to-Consumer at Business Solutions. Ang operating segment ng Consumer-to-Consumer ay nagpapadali ng mga pagpapadala ng pera na ipinapadala mula sa mga retail agent location sa buong mundo o sa pamamagitan ng mga website at mobile devices, kabilang ang mga digital na serbisyo sa pagpapadala ng pera. Ang serbisyo nila sa pagpapadala ng pera ay ibinibigay sa pamamagitan ng iisang konektadong global network at ang mga serbisyong ito ay available para sa mga internasyonal na cross-border transfers at, sa ilang mga bansa, intra-country transfers. Ang segment ng Business Solutions ay nagpapadali ng mga solusyon sa pagbabayad at palitan ng pera, lalo na sa mga transaksiyon na cross-border at cross-currency, para sa mga maliliit at medium-sized na mga negosyo, at iba pang organisasyon at indibidwal. Ang ibang segment ng kumpanya ay karamihan ay kasama ang kanilang mga serbisyo sa pagbabayad ng bill, na nagpapadali ng mga pagbabayad mula sa mga mamimili tungo sa mga negosyo at iba pang organisasyon.