Wireless Telecom Group Inc Wireless Telecom Group Inc


Ang Wireless Telecom Group, Inc. ay isang kompanya na nakabase sa New Jersey na nagdidisenyo at gumagawa ng mga komponente, modulo, sistema, at mga instrumento ng radio frequency at microwave. Sa tulong ng isang koponan ng 68 buong-oras na kawani, pinapayagan ng mga produkto at serbisyo ng kompanya ang pagbuo, pagsusuri, at paglalagay sa serbisyo ng mga wireless na teknolohiya sa iba’t ibang industriya.

Kasama sa portfolio ng mga produkto ng kompanya ang mga RF power meter, sensor, at analyzer, RF synthesizer, noise generator at mga komponente, at phased noise analyzer. Ibinibenta ng Wireless Telecom Group ang mga produkto at serbisyo nito sa ilalim ng iba’t ibang mga brand, kabilang ang Boonton, Noisecom, at Holzworth. Ang kompanya ay naglilingkod sa iba’t ibang mga industriya, kabilang ang wireless, telecommunications, satellite, military, aerospace, at semiconductor.

Pinapayagan ng mga produkto ng kompanya ang pagbuo, pagsusuri, at paglalagay sa serbisyo ng mga wireless na teknolohiya sa buong mundo. Ang Boonton, isang brand sa ilalim ng Wireless Telecom Group, ay nagdidisenyo at gumagawa ng mga elektronikong kagamitan sa pagsusuri at pagmamasa, kasama ang power meters, power sensors, voltmeters, at audio at modulation analyzers. Dagdag pa rito, nag-aalok din ang Wireless Telecom Group ng serbisyong kalibrasyon, pagkumpuni, at pagmamaintena para sa mga produkto nito.

Bilang isa sa mga nangungunang kompanya sa industriya ng mga komponente sa radio frequency at microwave, may potensyal ang Wireless Telecom Group na magkaroon ng malaking epekto sa pag-unlad at paglalagay sa serbisyo ng mga wireless na teknolohiya. Dapat pag-aralan ng mga naghahanap ng mga stock share price ngayon sa sektor ng telecommunications ang Wireless Telecom Group at iba pang mga kompanya sa larangang ito. Ang pagkakaintindi sa market cap ng kompanya, growth strategy, competitive landscape, at mga teknolohikal na inobasyon ay makatutulong sa mga mamumuhunan na gumawa ng mga napagpasyahang pag-iinvest.