World Wrestling Entertainment Inc World Wrestling Entertainment Inc


Ang World Wrestling Entertainment, Inc. ay isang integradong kumpanya ng midya at libangan, na nakikipag-ugnayan sa produksyon at pamamahagi ng nilalaman sa pamamagitan ng iba’t ibang mga channel. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa Stamford, Connecticut at kasalukuyang mayroong 890 na empleyadong full-time. Ang kumpanya ay pangunahing nakikipagnegosyo sa produksyon at pamamahagi ng nilalaman sa iba’t ibang mga channel, kabilang ang mga kasunduan sa karapatan ng nilalaman para sa kanilang mga pangunahing programa. Ang mga segmento nito ay kasama ang midya, mga live event, at mga produkto ng mga mamimili. Ang segmento ng midya ay nagpapakita ng produksyon at pagsasapagitan ng mahabang anyo at maikling anyo ng video content sa iba’t ibang plataporma, kabilang ang brodkast at bayad na telebisyon at streaming, pati na rin sa digital at social media. Ang segmento ng mga live event ay nagbibigay ng patuloy na nilalaman para sa mga platform ng midya nito. Ang segmento na ito ay kasama rin ang pagbebenta ng mga tiket at pagbebenta ng mga travel package na kaugnay ng global na mga live event ng kumpanya. Ang segmento ng mga produkto ng mga mamimili ay nakikipagnegosyo sa pagmamakakalakal ng mga WWE branded na mga produkto, tulad ng mga video game, laruan, at kasuotan, sa pamamagitan ng mga kasunduan sa paglilisensya at direktang pagbebenta sa mga mamimili. May mga lokal na mga website ang kumpanya na nagbibigay-daan sa mga tagahanga na maranasan ang WWE sa kanilang natatanging wika.