York Water Co York Water Co


Ang York Water Co. ay nangangasiwa ng pag-iipon, paglilinis, at pamamahagi ng inuming tubig. Ang kumpanya ay may punong tanggapan sa York, Pennsylvania at kasalukuyang may 116 na mga empleyadong full-time. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay kinabibilangan ng pag-iipon, paglilinis upang matugunan o lampasan ang mga ligtas na pamantayan sa inuming tubig, at pamamahagi ng tubig. Ang kumpanya rin ay may-ari at nagpapatakbo ng tatlong sistemang pagtitipon ng wastewater at walong sistemang pagtitipon at panggamot ng wastewater. Ang kumpanya ay gumagawa ng operasyon sa loob ng kanilang teritoryo ng tubig at wastewater na may prangkisa, na sumasaklaw sa bahagi ng 54 munisipalidad sa loob ng tatlong lalawigan sa timugang-central na bahagi ng Pennsylvania. Ang kumpanya ay nag-aasikaso ng mga aspeto tulad ng pagbabayad, mga prosedyurang pang-pondo, paglutas ng mga alitan, pagka-terminated, teritoryo ng serbisyo, at pagsasaayos ng rate. Ang kumpanya ay kumukuha ng pangunahing suplay ng tubig mula sa South Branch at East Branch ng Codorus Creek. May dalawang imbakan ang kumpanya, ang Lake Williams at Lake Redman, na naglalaman ng halos 2.2 bilyong galon ng tubig. Ang serbisyong tubig ay ibinibigay sa pamamagitan ng sariling sistemang pamamahagi ng kumpanya.