Applied DNA Sciences Inc Applied DNA Sciences Inc คลังสินค้า


Applied DNA Sciences, Inc. เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ Stony Brook, New York ซึ่งเน้นการพัฒนาและการตลาดเทคโนโลยีในการผลิตและตรวจสอบกรดอีกซ์ไรโบนิวเคลียติก (DNA) กับพนักงานเต็มเวลา 61 คนและมีวัน IPO เป็น 2001-08-24 บริษัทเป็นที่รู้จักด้วย LinearDNA large-scale PCR (Polymerase Chain Reaction) ที่เป็นกระบวนการผลิตของสารกรดอีกซ์ไรโบนิวเคลียติกในปริมาณมาก

แพลตฟอร์มนี้สร้างสารกรดอีกซ์ไรโบนิวเคลียติกในปริมาณมากที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์เชื้อสาเหตุโรคในห้องปฏิบัติการ การพัฒนาและการผลิตยาชนิดกรดอีกซ์ไรโบนิวเคลียติกระยะส่วนหน้างาน นอกจากนี้แพลตฟอร์มยังใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางด้านความมั่นคงของโซ่อุปกรณ์จำหน่ายสินค้า การต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีป้องกันการถูกขโมย

Applied DNA Sciences, Inc. ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์โควิด-19 อิงตามกระบวนการ PCR ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์แหล่งต้นแบบในการตรวจจับโรค COVID-19 ที่ตัวเลือกที่สำคัญสำหรับการรับมือกับการระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งภริยาของบริษัทนี้คือ Applied DNA Clinical Labs, LLC ได้เสนอสาเหตุการณ์ที่สำคัญในการทดสอบ COVID-19 มากให้การทดสอบประชากรในชุดวงกลมที่เรียกว่า safeCircle ซึ่งใช้ทดสอบข้อสอบ COVID-19 ของบริษัทและออกแบบเพื่อระบุการติดเชื้อในประชากรหรือชุมชนที่กำหนดไว้ผ่านวิธีทดสอบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากโลกยังคงต่อสู้กับการระบาด COVID-19 การลงทุนในบริษัทซึ่งมีนวัตกรรมที่ให้การแก้ปัญหาสร้างค่าและโอกาสให้กับนักลงทุนสามารถให้ข้อมูลมองเห็นและโอกาสที่เป็นไปได้ แต่สิ่งสำคัญคือทำการวิจัยอย่างล้ำลึกและสอบถามกับนักลงทุนทางการเงินก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาล่าสุดในอุตสาหกรรมชีวภาพรวมถึงความก้าวหน้าในการวิเคราะห์ไดอะกโนสติกด้วยกระบวนการ PCR และการทดสอบ COVID-19 สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างสมประสงค์เกี่ยวกับการลงทุนของพวกเขาได้ กำกับเฝ้าระวังวิถีการเงินอย่าง stock share price today และกิจกรรมก่อนซื้อขายก็สามารถให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดและโอกาสในการลงทุนได้อีกด้วยApplied DNA Sciences Inc ผลงาน

  • พนักงาน 61
  • กองบัญชาการบริษัท Stony Brook
  • เว็บไซต์ http://www.adnas.com/
  • APDN ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • APDN มูลค่าตลาด 3.6M
  • กำไรต่อหุ้น -17.63
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2019-11-01
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0

สนใจ Applied DNA Sciences Inc ไหม คุณอาจสนใจ: