Penns Woods Bancorp Inc Penns Woods Bancorp Inc คลังสินค้า


Penns Woods Bancorp, Inc. เป็น บริษัท ต้นทุนองค์กรธนาคารที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ใน Williamsport, Pennsylvania บริษัทจัดการและดูแลสาขาย่อยของตัวเอง ชื่อว่า Jersey Shore State Bank (JSSB) และ Luzerne Bank (Luzerne) ซึ่งมีธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการธนาคารทางธุรกิจและธุรกิจร้านค้า

บริการที่ธนาคารของ Penns Woods Bancorp, Inc. ทำการให้บริการอาทิเช่นการรับฝากฝากเป็นเวลา, ฝากกู้แบบออมทรัพย์, บัญชีธนาคารออมทรัพย์ทั่วไป, บัญชีตลาดเงินและใบรับรองเงินฝากดอกเบี้ยคงที่ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการสินเชื่อทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจไม่มีการใช้หลักประกันต่างๆ รวมทั้งสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเงินธุรกิจและสินเชื่อสำหรับซื้อบ้านที่มีการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีบริการสินเชื่อหมุนเวียนพร้อมระบบการป้องกันเกินวงเงินอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง พอร์ตโฟลิโอของธนาคารรวมถึงสินเชื่อธุรกิจและการเกษตร อสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อส่วนบุคคล

นอกจากบริการทางการเงินแล้ว บริษัทร่วมของ Penns Woods Bancorp, Inc. ยังรวมถึง Woods Real Estate Development Co., Inc. Woods Investment Company, Inc. The M Group Inc. และ United Insurance Solutions, LLC ซึ่งให้บริการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การลงทุน และการให้บริการประกันภัย

นักลงทุนที่สนใจใน Penns Woods Bancorp, Inc. ควรศึกษาข้อมูลทางการเงินของบริษัทและติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเช่นราคาหุ้น, จำนวนหุ้น, และมูลค่าทางตลาด การเข้าใจส่วนธุรกิจและบริการของบริษัทสามารถให้ข้อมูลมูลค่าทางบัญชีทั้งหมด และศักยภาพในการลงทุน อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าการลงทุนเสมอมีความเสี่ยง ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูลและตัดสินใจโดยการวิเคราะห์อย่างระมัดระวังจากข้อมูลที่มีอยู่Penns Woods Bancorp Inc ผลงาน

  • พนักงาน 0
  • กองบัญชาการบริษัท Williamsport
  • เว็บไซต์ https://www.pwod.com/
  • PWOD ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • PWOD มูลค่าตลาด 149.7M
  • กำไรต่อหุ้น 2.19
  • เงินปันผลต่อหุ้น 1.28
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-25
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.208

สนใจ Penns Woods Bancorp Inc ไหม คุณอาจสนใจ: