Professional Diversity Network Inc Professional Diversity Network Inc คลังสินค้า


บริษัท Professional Diversity Network, Inc. เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในชิคาโกและรัฐอิลลินอยน์ ซึ่งดำเนินการออนไลน์และแบบสัมมนารายตอน โดยให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย การฝึกอบรม การศึกษาและโอกาสในการทำงานสำหรับผู้มีความหลากหลายทางวาดภูมิศาสตร์ ด้วยพนักงาน 37 คนบริษัทได้เสนอขายหุ้นครั้งแรกบนตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556 และดำเนินธุรกิจผ่านสามส่วน : ระบบเครือข่าย Professional Diversity Network (PDN Network), องค์กรเชื่อมโยงสำหรับผู้หญิงเท่านั้น National Association of Professional Women (NAPW Network) และบริการตลาด RemoteMore USA (RemoteMore).

ส่วน PDN Network ประกอบด้วยชุมชนออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรอาชีพที่เหมาะกับความต้องการของกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ส่วน NAPW Network เป็นองค์กรเชื่อมโยงอาชีพเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น ส่วน RemoteMore เป็นผู้ให้บริการตลาดสำหรับการว่าจ้างงานระยะไกลสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และบริษัท

บริษัทได้ให้การบริการให้กับชุมชนหลากหลายหมวดหมู่ รวมถึงผู้หญิง ชาวฮิสพานิก ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน ชาวเอเชีย ผู้พิการ นักบำเพ็ญประโยชน์ทางทหาร ส่วนผู้ชาย สาวประเวท ทางเพศวิถีและไบเซกซ์ (LGBTQ+) นักศึกษาและนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนจากการศึกษาไปสู่อาชีพ

ในฐานะนักลงทุนศักยภาพ สำคัญที่จะติดตามการเติบโตและการขยายตัวของ Professional Diversity Network, Inc. ในการให้บริการสู่ชุมชนที่หลากหลายและเชื่อมโยงไว้กับโอกาสในการจ้างงานและอาชีพ ด้วยการตรวจสอบราคาหุ้นในวันนี้ ก่อนตลาด และมูลค่าทางตลาด นักลงทุนสามารถได้รับข้อมูลคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพและศักยภาพของบริษัทในการลงทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในส่วนของระบบเครือข่ายและการจ้างงานอาจมีความไวต่อการผันผวนของความต้องการในบริการและการแข่งขันในตลาด ดังนั้นจำเป็นต้องทำการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อเลือกตัดสินใจการลงทุนที่มีข้อมูลที่ถูกต้องProfessional Diversity Network Inc ผลงาน

  • พนักงาน 37
  • กองบัญชาการบริษัท Chicago
  • เว็บไซต์ https://www.prodivnet.com/
  • IPDN ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • IPDN มูลค่าตลาด 6M
  • กำไรต่อหุ้น -0.39
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2016-09-27
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0

สนใจ Professional Diversity Network Inc ไหม คุณอาจสนใจ: