UNITY Biotechnology Inc UNITY Biotechnology Inc คลังสินค้า


บริษัทไบโอเทคโนโลยียูนิตี้ (Unity Biotechnology, Inc.) เป็นบริษัทไบโอเทคโนโลยีที่มีที่ตั้งในซานฟรานซิสโกและสโมสร์ ในรัฐแคลิฟอร์เนียในประเทศสหรัฐอเมริกา มีพนักงานประจำทั้งหมด 32 คน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนายาเพื่อกำจัดหรือปรับแต่งเซเนเซนต์เซลล์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการเสื่อมสภาพและโรคที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มอายุ

ยูนิตี้ไบโอเทคโนโลยีมุ่งเน้นโปรแกรมเซโนลิติกในการรักษาโรคทางตา เช่น โรคตาแม็คิวเลอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มอายุ โรคไดอาเบติกมากิวเลอร์อีดีมา และโรคไดเบติกเรตินอปาธี เอส เอ็กซ์เรียนซี 1325 เป็นยาที่ความก้าวหน้าสำหรับภาวะเหล่านี้ บริษัทยังมุ่งพัฒนาโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาของกระบวนการเสื่อมสภาพ รวมถึงยาประเภทฉลากซึ่งมีการกระตุ้นตัวประสานอะนติบอดีกับเอ็นไตซ์ 2 และยาเชื่อมต่อเกรอะสารสร้างเนื้อเลือด (VEGF) เพื่อรักษาโรคตาที่เกี่ยวกับเส้นทางเลือด

ยา UBX1325 และ UBX1967 ของบริษัทถูกออกแบบเพื่อยับยั้งฟังก์ชันของโปรตีนที่เซเนเซนต์เซลล์อาศัยเพื่อการอยู่รอด นั่นเป็นทางเลือกใหม่ทางการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มอายุของตา นอกจากนี้ยา UBX2050 เป็นยาตรวจสอบทางการวิจัยผลิตจากโมโนโคลแอนติบอดีต้าไฮเมนชนิดเต็ม ซึ่งแสดงความสามารถในการรักษาโรคตาที่เกี่ยวกับเส้นทางเลือด

ตั้งแต่ได้เปิดตัวในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา บริษัทไบโอเทคโนโลยียูนิตี้มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงการพัฒนาโครงการและนำยาใหม่เข้าสู่ผู้ป่วยที่มีโรคที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มอายุ อย่างไรก็ตามเหมือนกับการลงทุนใดๆ ความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในบริษัทที่เช่นนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้น ขนาดทุนตลาด หรือตัวชี้วัดการเงินที่สำคัญอื่นๆ เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจการลงทุนโดยที่มีข้อมูลที่เป็นพื้นฐาน และอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นที่ทำงานดีUNITY Biotechnology Inc ผลงาน

  • พนักงาน 32
  • กองบัญชาการบริษัท South San Francisco
  • เว็บไซต์ https://unitybiotechnology.com/
  • UBX ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • UBX มูลค่าตลาด 25.9M
  • กำไรต่อหุ้น -2.67
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล None
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0

สนใจ UNITY Biotechnology Inc ไหม คุณอาจสนใจ: