Cigna Corp Cigna Corp saham


Cigna Corp. adalah sebuah syarikat yang terlibat dalam penyediaan perkhidmatan kesihatan global. Syarikat ini beribu pejabat di Bloomfield, Connecticut dan saat ini mempekerjakan 73,700 pekerja tetap. Segment syarikat terdiri daripada Evernorth dan Cigna Healthcare. Segment Evernorth termasuk pelbagai perkhidmatan kesihatan yang berkoordinasi dan solusi titik, serta dari rakan kongsi di seluruh sistem kesihatan, dalam penyelesaian farmasi, penyelesaian manfaat pengurusan, penyelesaian penyampaian perkhidmatan dan penyelesaian intelijen. Cigna Healthcare terdiri daripada segmen operasi U.S. Commercial, U.S. Government dan International Health, yang menyediakan pelbagai penyelesaian medikal dan berkoordinasi kepada pelanggan dan klien untuk menyokong keperluan kesihatan seluruh individu. Produk dan perkhidmatan U.S. Commercial termasuk medikal, farmasi, kesihatan fikiran, pergigian, pandangan, program bantuan kesihatan dan produk dan perkhidmatan lain untuk pelanggan yang diinsuranskan dan yang menanggung sendiri risiko. Penyelesaian kesihatan antarabangsa termasuk perlindungan kesihatan di pasaran antarabangsa.Prestasi Cigna Corp

  • Pekerja 73700
  • HQ syarikat Bloomfield
  • Laman sesawang https://www.cigna.com/
  • Jenis Aset CI Common Stock
  • Permodolan Pasaran CI 95.4B
  • Pendapatan per Saham 12.19
  • Dividen per Saham 5.09
  • Tarikh Dividen 2024-06-20
  • Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahun -0.105

Berminat dengan Cigna Corp? Anda mungkin berminat dengan: