22nd Century Group Inc 22nd Century Group Inc คลังสินค้า


22nd Century Group, Inc. คือ บริษัทไบโอเทคโนโลยีศาสตร์ที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในวิลลัมส์วิลล์ นิวยอร์ก และมีทีมงานที่ประกอบด้วยพนักงานเต็มเวลา 198 คน บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบสร้างสรรค์ในวงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ใช้พืชเป็นฐาน สำหรับตลาดวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางยา ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผู้บริโภค และสุขภาพ

22nd Century Group, Inc. มุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีพืชอัลคาลอยด์ขั้นสูงเพื่อปรับปรุงสุขภาพและความเพลิดเพลินผ่านการลดอันตรายของยาสูบ ยาสูบที่มีสารนิโคตินลดลง ฮัมป์/กัญชา และหมัก บริษัทใช้เทคโนโลยีท่องแบบพันธุกรรม การแก้ไขพันธุกรรม เเละการปรับปรุงพันธุกรรมโมเลกุล เพื่อให้สามารถสร้างพืชใหม่ๆ ที่มีรายละเอียดของอัลคาลอยด์และฟลาโวนอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตและคุณลักษณะการเพาะปลูกที่มีความคุ้มค่าของพืช

บริษัทได้พัฒนาท็อบาโคที่มีปริมาณนิโคตินต่ำมาก (Very Low Nicotine Content, VLNC) และบุหรี่ที่มีปริมาณนิโคตินน้อยลงถึง 95% โดยเทียบกับท็อบาโคทและบุหรี่ดั้งเดิม บุหรี่ที่มีนิโคตินลดลงรวมไปถึง VLN King และ VLN Menthol King ในเรื่องของกัญชา บริษัทกำลังพัฒนาสายพันธุ์กัญชาที่มีระดับสารสกัดบางชนิดที่เพิ่มขึ้นและคุณลักษณะการเพาะปลูกที่ต้องการ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการลงทุนใน RX Pharmatech Ltd (RXP) คือ บริษัทในเครือที่ให้บริการภาพรวมกว่าแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาทางคลินิก การตลาด และการผลิต

การรับรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและการพัฒนาล่าสุดในวงการไบโอเทคโนโลยี อย่างเช่นราคาหุ้นและตลาด เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม สำหรับผู้ที่สนใจที่จะทำงานกับ 22nd Century Group, Inc. การศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มและตลาดเป้าหมายของบริษัทสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าสำหรับการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล22nd Century Group Inc ผลงาน

  • พนักงาน 198
  • กองบัญชาการบริษัท Williamsville
  • เว็บไซต์ https://www.xxiicentury.com/
  • XXII ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • XXII มูลค่าตลาด 7M
  • กำไรต่อหุ้น 109.28
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล None
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0

สนใจ 22nd Century Group Inc ไหม คุณอาจสนใจ: