Abercrombie & Fitch Co Abercrombie & Fitch Co คลังสินค้า


Abercrombie & Fitch Co. เกี่ยวข้องกับการค้าขายเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนตัว และอุปกรณ์เสริม บริษัทมีหน่วยงานใหญ่ที่ New Albany, Ohio และมีพนักงานเต็มเวลาอยู่ 7,200 คนในปัจจุบัน บริษัทจำหน่ายเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนตัว และอุปกรณ์เสริมให้กับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ซึ่งจำหน่ายโดยส่วนใหญ่ผ่านทางช่องทางดิจิทัลและร้านค้าที่เป็นเจ้าของของบริษัท รวมถึงผ่านการจัดหาบริการจากฝ่ายสามัญที่ต่างกัน บริษัทมีสองส่วนซึ่งจัดตามแบรนด์ คือ Hollister ซึ่งรวมถึงแบรนด์ Hollister, Gilly Hicks และ Social Tourist ที่เป็นของบริษัท และ Abercrombie ซึ่งรวมถึงแบรนด์ Abercrombie & Fitch และ Abercrombie kids ที่เป็นของบริษัท บริษัทดำเนินธุรกิจในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย บริษัทมีร้านค้าประมาณ 770 ร้านในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียและตะวันออกกลาง รวมถึงเว็บไซต์การค้าออนไลน์ เช่น www.abercrombie.com, www.abercrombiekids.com, www.hollisterco.com, www.gillyhicks.com และ www.socialtourist.comAbercrombie & Fitch Co ผลงาน

  • พนักงาน 7200
  • กองบัญชาการบริษัท New Albany
  • เว็บไซต์ https://www.abercrombie.com/shop/us
  • ANF ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • ANF มูลค่าตลาด 9.5B
  • กำไรต่อหุ้น 8.04
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2020-03-16
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 5.69

สนใจ Abercrombie & Fitch Co ไหม คุณอาจสนใจ: