Alphabet Inc Alphabet Inc คลังสินค้า


บริษัท Alphabet อินคอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทมหาชนที่เชี่ยวชาญในการเข้าซื้อและการบริหารจัดการธุรกิจที่หลากหลายชนิด โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Mountain View, California โดยปัจจุบันมีพนักงานประจำสามัญจำนวน 186,779 คน และทำการเปิดตัว IPO ในวันที่ 19 สิงหาคม 2547 บริษัท Alphabet ดำเนินธุรกิจผ่านสามปฏิบัติการหลักคือ Google Services, Google Cloud และ Other Bets

ส่วน Google Services ประกอบด้วยสินค้าและบริการหลากหลายชนิด เช่น โฆษณา, Android, Chrome, ฮาร์ดแวร์, Google Maps, Google Play, การค้นหา, และ YouTube หากคุณสนใจในการเข้าใจราคาหุ้นในปัจจุบันหรือติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น การสำรวจข้อมูลในส่วนนี้เป็นสิ่งจำเป็น

Google Cloud เป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง เน้นการให้บริการคลาวด์ที่มีความทนทานและน่าเชื่อถือสำหรับลูกค้าธุรกิจ บริการเหล่านี้รวมถึง Google Cloud Platform และ Google Workspace ซึ่งให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดในวงการนี้ การวิจัยการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและมูลค่าตลาดส่วน Google Cloud ของ Alphabet เป็นสิ่งสำคัญ

ส่วน Other Bets ประกอบด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมในช่วงต้นๆ ซึ่งบ่งบอกถึงธุรกิจหลักนอกสายงาน Google ของ Alphabet ส่วนนี้ครอบคลุมการขายเทคโนโลยีด้านสุขภาพและบริการอินเทอร์เน็ต สำคัญต่อการลงทุนในการศึกษาหุ้นและราคาหุ้นในส่วนนี้เพื่อที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตของ Alphabet

Google Cloud Platform ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง ทดสอบ และประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Alphabet ในขณะที่ Google Workspace ให้บริการชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่รวมถึง Gmail, Docs, Drive, Calendar, Meet และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ Alphabet ยังได้เสนอผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ในตลาด

ในสรุป, บริษัท Alphabet, Inc. เป็นบริษัทมหาชนที่มีการเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายในหลายส่วน เพื่อการตัดสินใจที่รู้กันดี นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น, ราคาหุ้น และมูลค่าตลาดของแต่ละส่วนเพื่อปรับสมดุลกับแนวโน้มในวงการ จำไว้ว่าการใช้วิธีการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง อบอุ่นและเป็นธรรมชาติเมื่อมองเห็นเรื่องทางการเงินสามารถทำให้กระบวนการย่อยลงของข้อมูลนี้ง่ายขึ้นและสนุกยิ่งขึ้นAlphabet Inc ผลงาน

  • พนักงาน 186779
  • กองบัญชาการบริษัท Mountain View
  • เว็บไซต์ https://abc.xyz/
  • GOOGL ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • GOOGL มูลค่าตลาด 2.2T
  • กำไรต่อหุ้น 6.51
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-17
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.609

สนใจ Alphabet Inc ไหม คุณอาจสนใจ: