Autozone Inc Autozone Inc คลังสินค้า


บริษัท AutoZone, Inc. เป็นบริษัทที่มีการค้าปลีกและจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทดแทนและอุปกรณ์เสริม บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เม็มฟิส เรือนในรัฐเทนเนสซี และในปัจจุบันมีพนักงานเต็มเวลาจำนวน 69,440 คน ส่วนภาคธุรกิจของบริษัทที่เป็นร้านค้าและจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์เสริม ทำผ่านทางร้านค้าของบริษัทในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และบราซิล ทุกร้านสาขามีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางยานยนต์ที่หลากหลายสำหรับรถยนต์ รถอเนกประสงค์ รถตู้ และรถกระบะเบา รวมถึงอะไหล่ยานยนต์ใหม่และที่ผลิตใหม่ อุปกรณ์การบำรุงรักษา เครื่องประกอบ และสินค้าที่ไม่ใช่ยานยนต์ ภาคอื่น ๆ ของบริษัทประกอบด้วย ALLDATA ซึ่งผลิต ขาย และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ทางการตรวจเช็ค ซ่อม และการบริหารร้านอู่ใช้ในอุตสาหกรรมซ่อมรถยนต์ และภาคอีคอมเมิร์ซ ซึ่งรวมการขายโดยตรงถึงลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.autozone.com สำหรับการขายที่ไม่ได้ดำเนินการโดยร้านค้าในพื้นที่ บริษัทมีร้านค้าประมาณ 6,168 ร้านค้าในสหรัฐอเมริกา 703 ร้านค้าในเม็กซิโก และ 72 ร้านค้าในบราซิล รวมทั้งสิ้น 6,943 ร้านค้าAutozone Inc ผลงาน

  • พนักงาน 69440
  • กองบัญชาการบริษัท Memphis
  • เว็บไซต์ https://www.autozone.com/
  • AZO ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • AZO มูลค่าตลาด 50.7B
  • กำไรต่อหุ้น 144.28
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล None
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.075

สนใจ Autozone Inc ไหม คุณอาจสนใจ: