Bank of Marin Bancorp คลังสินค้า


บัญชีธนาคารแห่งมารินเบรนคอร์ป เป็นบริษัทหลักทรัพย์ธนาคารที่ดำเนินธุรกิจผ่านธนาคารแห่งมารินให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า บริษัทมีที่ตั้งหลักใน เนวาโต แคลิฟอร์เนีย และให้งานให้กับพนักงานประจำทั้งหมด จำนวน 313 คน ธุรกิจสำคัญของธนาคารเน้นไปที่ธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์ บริษัทนำเสนอชุดผลิตภัณฑ์การเงินส่วนบุคคลและธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์ สินเชื่อและการเงินสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดเล็ก การจัดฟินานซิ่งสำหรับงานก่อสร้าง เงินกู้ส่วนบุคคล และวงเงินสินเชื่อสมดุลเพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทมีบัญชีเช็คและธนาคารสะสมธุรกรรมส่วนบุคคลและธุรกิจหลายอย่าง รวมทั้งหลายเวลาถัดมาหลักการฝากเงินอื่นๆ เช่นใบรับรองฝากเวลา, บัญชีเงินเกษียณส่วนบุคคล, บัญชีออมทรัพย์สุขภาพ, บริการลงทะเบียนบัญชีเช็คฝากในระบบรับประกัน, บริการดูแลกันความสำคัญในการเงินที่ได้รับการรับประกัน, และบริการตลาดในการจัดระบบฝากเงินตามความต้องการ บริษัทมีตัวเลือกการฝากเงิน เช่นการฝากผ่านมือถือ, การถ่ายภาพฝากเงินผ่านระบบฝากเงินระยะไกล, บริการ Automated Clearing House, การโอนเงินผ่านทางไวร์, และบริการกล่องที่นิ่งล็อกภาพBank of Marin Bancorp ผลงาน

  • พนักงาน 313
  • กองบัญชาการบริษัท Novato
  • เว็บไซต์ https://www.bankofmarin.com/
  • BMRC ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • BMRC มูลค่าตลาด 334M
  • กำไรต่อหุ้น 0.83
  • เงินปันผลต่อหุ้น 1
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-05-16
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.695

สนใจ Bank of Marin Bancorp ไหม คุณอาจสนใจ: