Becton Dickinson and Co Becton Dickinson and Co คลังสินค้า


บีเก็กตัน, ดิคคินสันแอนด์ คอมปะนี้เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในเฟรงค์ลินเลกส์ เนื่องจากเป็นบริษัทใหญ่ ดิคคินสันมีพนักงานเต็มเวลาจำนวน 77,000 คนและมีกิจการผ่านสามฝ่ายธุรกิจ ได้แก่ BD Medical, BD Life Sciences และ BD Interventional ส่วน BD Medical บริษัทนี้นำเสนอเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เพื่อการส่งมอบบริการด้านสุขภาพในสถานที่ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์บริหารยาและการจัดการ ดูแลเบาหวาน และระบบเภสัชกรรม เป็นต้น ส่วนกลุ่มธุรกิจ BD Life Sciences มีผลิตภัณฑ์สำหรับการรวบรวมและขนส่งตัวอย่างทางการวินิจฉัย และระบบตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อต่าง ๆ โรคที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ รวมถึงโรคมะเร็ง ส่วนกลุ่มธุรกิจ BD Interventional นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการศัลย์ ผลิตภัณฑ์ทางหลอดเลือด ศัลยกรรมทางทางเวชกรรม และผลิตภัณฑ์ทางโรคมะเร็ง สามารถตรวจสอบราคาหุ้นและมูลค่าตลาดของ BD โดยตรวจสอบราคาหุ้นวันนี้ ราคาหุ้นวันนี้ และเลขที่ก่อนช่วงตลาด อีกทั้งตรวจสอบราคาในประเทศมาเลเซียเนื่องจาก BD มีการประจำตัวในประเทศนี้อย่างมีนัยสำคัญBecton Dickinson and Co ผลงาน

  • พนักงาน 77000
  • กองบัญชาการบริษัท Franklin Lakes
  • เว็บไซต์ https://www.bd.com/
  • BDX ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • BDX มูลค่าตลาด 66.7B
  • กำไรต่อหุ้น 4.66
  • เงินปันผลต่อหุ้น 3.72
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-28
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.209

สนใจ Becton Dickinson and Co ไหม คุณอาจสนใจ: