Bio Rad Laboratories Inc Bio Rad Laboratories Inc คลังสินค้า


Bio-Rad Laboratories, Inc. เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์พิเศษที่มีพื้นที่ในเฮอร์คูลีส์ เมืองฮอร์คูลีส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่มีทีมงานจำนวน 8,200 คน บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านสองส่วนหลักคือ ส่วนงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพและส่วนงานวิจัยทางคลินิก

ส่วนงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพมุ่งพัฒนาและตลาดสินค้าที่รองรับกลุ่มลูกค้าทั่วโลก โดยให้ความสำคัญกับตลาดชีววิทยาเฉพาะที่ รวมถึงโปรตีโอมิกส์ จีโนมิกส์ การผลิตไบโอฟาร์มาซูติกอล ชีววิทยาเซลล์ และความปลอดภัยในอาหาร

ในขณะเดียวกัน ส่วนงานวิจัยทางคลินิกเชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต และสนับสนุนระบบการทดสอบ รวมถึงระบบอินฟอร์แมติกส์ ชุดทดสอบ และประกันคุณภาพที่เรียกดูแลประสานงานกับห้องปฏิบัติการคลินิกในตลาดวินิจฉัยระดับโลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเน้นไปที่ตลาดเฉพาะที่ภายในการทดสอบสารตัวอย่างในร่างกาย (IVD)

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในส่วนของผลิตภัณฑ์ชีวเคมี ยาและการวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ บริษัท Bio-Rad Laboratories, Inc. เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่สนใจในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสาขาเหล่านี้ ติดตามการเคลื่อนไหวก่อนตลาดของราคาหุ้น Bio-Rad Laboratories ในวันนี้Bio Rad Laboratories Inc ผลงาน

  • พนักงาน 8200
  • กองบัญชาการบริษัท Hercules
  • เว็บไซต์ https://www.bio-rad.com/
  • BIO ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • BIO มูลค่าตลาด 8.8B
  • กำไรต่อหุ้น -10.67
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล None
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 4.797

สนใจ Bio Rad Laboratories Inc ไหม คุณอาจสนใจ: