Broadway Financial Corp Broadway Financial Corp คลังสินค้า


บรอดเวย์ฟินานเชียลคอร์ป.เป็นบริษัทจัดการธนาคารที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอสแองเจลิส เมืองแคลิฟอร์เนีย ซึ่งดึงดูดเงินฝากจากประชาชนทั่วไปผ่านบริษัทในกลุ่ม บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านธนาคารซิตี้เฟิร์สบางก์ ซึ่งเป็นบุคคลธนาคารภายใต้การครอบครองอย่างเต็มวัยของบริษัท ธนาคารซิตี้เฟิร์สบางก์เป็นธนาคารระดับชุมชนที่บริการชุมชนรายได้ต่ำถึงปานกลางในซัมเทิร์นแคลิฟอร์เนียและตลาดวอชิงตัน ดี.ซี

ธนาคารนี้มีการเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทางที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อธุรกิจและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร รวมถึงสินเชื่อจดทะเบียนรับรองโดยสมาคมธุรกิจเล็กและกลาง (SBA) และสินเชื่อก่อสร้างถาวร นอกจากนี้ บริษัทยังเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายรูปแบบ รวมถึงบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเช็ค บัญชีตั้งโทษกดถอนได้ (NOW) บัญชีตลาดเงิน และใบรับรองเงินฝากเทอมหมดอายุ

บรอดเวย์ฟินานเชียลคอร์ป.ยังลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง หลักทรัพย์สินเชื่อที่ออกโดยอาคารสำนักงานจดทะเบียนทรัพย์สินทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนอื่นๆ ตามที่เคยกล่าวไว้แล้ว การลงทุนมีความสำคัญต่อการวิจัยอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ ในการให้คำแนะนำทางการเงินเราไม่สามารถทำได้ แต่เราขอเสนอให้ท่านรับชมข่าวสารและแนวโน้มของอุตสาหกรรมล่าสุดและประเมินความสมบูรณ์ของฟินานเชียลคอร์ป.ทางด้านการเงิน รวมถึงประสิทธิภาพของหุ้น จำนวนหุ้น และมูลค่าตลาด โดยตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญและทำความเข้าใจให้ดีกับการลงทุนของท่านBroadway Financial Corp ผลงาน

  • พนักงาน 78
  • กองบัญชาการบริษัท Los Angeles
  • เว็บไซต์
  • BYFC ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • BYFC มูลค่าตลาด 45M
  • กำไรต่อหุ้น 0.32
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2010-04-30
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.873

สนใจ Broadway Financial Corp ไหม คุณอาจสนใจ: