Carmax Inc Carmax Inc คลังสินค้า


คาร์แม็กซ์ บริษัทห้างหุ้น ซึ่งมีธุรกิจในการค้าปลีกรถยนต์มือสองและการค้าส่งของผู้ประมูลรถยนต์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ริชมอนด์ ริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย และให้งานกว่า 32,647 คน โดยเฉพาะในสองส่วนที่สามารถรายงานได้ คือหน่วยงานการขายของคาร์แม็กซ์และหน่วยงานการเงินรถยนต์คาร์แม็กซ์ (CAF) ส่วนหน่วยงานการขายของคาร์แม็กซ์ประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มือสอง การซื้อขายรถยนต์มือสองจากลูกค้าและแหล่งอื่น ที่มารวมถึงการจัดลูกค้าเรื่องการเงิน ส่วนกระบวนการของ CAF ประกอบด้วยการให้บริการเงินที่เป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทซึ่งให้บริการเงินให้กับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มือสองในวันนี้ หน่วยงานการขายของคาร์แม็กซ์ทำการขายรถยนต์มือสอง ซื้อรถยนต์มือสองจากลูกค้าและแหล่งอื่น ขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องและจัดหาตัวเลือกการเงินให้กับลูกค้า พื้นที่การปฏิบัติงานที่หลากหลายของระบบช่องทางของคาร์แม็กซ์ต่างๆ บริษัทยังให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันการให้บริการในระยะยาว (EPP) และบริการซ่อมแซมรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ EPP ประกอบด้วยแผนการบริการยืดหยุ่นในการบริการและการป้องกันสินทรัพย์ที่รักษายอดคงเหลือในสินเชื่อรถยนต์ในกรณีที่รถยนต์ได้รับความเสียหายทั้งหมดหรือถูกขโมยโดยไม่ได้รับคืนให้Carmax Inc ผลงาน

  • พนักงาน 32647
  • กองบัญชาการบริษัท Richmond
  • เว็บไซต์ https://www.carmax.com/
  • KMX ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • KMX มูลค่าตลาด 13.1B
  • กำไรต่อหุ้น 2.55
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล None
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.326

สนใจ Carmax Inc ไหม คุณอาจสนใจ: