Central Valley Community Bancorp Central Valley Community Bancorp คลังสินค้า


บริษัท แคนทรัล วัลเลย์ คอมมิวนิตี้ แบงค์คอร์ป คือ บริษัทหุ้นส่วนของธนาคารที่อยู่ที่ฟรีโนในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งให้บริการธุรกิจและบริการการเงินส่วนบุคคลอย่างครบวงจรและบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับลูกค้า บริษัทมีทีมงานมืออาชีพกว่า 250 คนซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการการเงินคุณภาพสูงแก่ลูกค้า

ธนาคารดำเนินกิจการธนาคารพาณิชย์ซึ่งรวมถึงการรับฝากเงินตามคำขอการออมเงินและฝากเงินระยะเวลา รวมถึงสินเชื่อทางธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อผู้บริโภค นอกจากนี้ธนาคารยังให้บริการการโอนเงินภายในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการกล่องเงินฝากปลอดภัย และบริการธนาคารทั่วไปอื่น ๆ ให้กับลูกค้า นอกจากนี้ธนาคารยังให้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ตซึ่งช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น สอบถามสถานะบัญชี การชำระเงินบิล การโอนเงินระหว่างบัญชี และการจัดการเงินสด

บริษัท แคนทรัล วัลเลย์ คอมมิวนิตี้ แบงค์คอร์ปยังมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์ธุรกิจทางการเกษตร และต่ำแหน่งสินเชื่อ SBA แบงค์ ธนาคารยังดำเนินการสำหรับฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งประมวลผลหรือช่วยในการประมวลผลส่วนใหญ่ของรายการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของธนาคาร รวมถึงสินเชื่อก่อสร้างชั่วคราวสำหรับบ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ ธนาคารยังให้สินเชื่อระยะยาวสำหรับบ้านเดี่ยวผ่านทางบริการโบรกเกอร์สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของตัวเอง

ธนาคารดำเนินกิจการในสำนักงานธนาคารเต็มรูปแบบมากกว่า 19 สาขาทำให้สะดวกต่อการเข้าถึงของลูกค้าจากสถานที่ต่าง ๆ นักลงทุนควรเฝ้าราคาหุ้นและราคาหุ้นของบริษัท แคนทรัล วัลเลย์ คอมมิวนิตี้ แบงค์คอร์ปในวันนี้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมการธนาคาร พร้อมมีผลงานและนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง แคนทรัล วัลเลย์ คอมมิวนิตี้ แบงค์คอร์ปเป็นบริษัทที่ควรศึกษาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการแยกประเภทการลงทุนและให้ความสำคัญกับสมรรถนะในอนาคตCentral Valley Community Bancorp ผลงาน

  • พนักงาน 253
  • กองบัญชาการบริษัท Fresno
  • เว็บไซต์ https://www.cvcb.com/
  • ประเภทสินทรัพย์
  • มูลค่าตลาด 0
  • กำไรต่อหุ้น
  • เงินปันผลต่อหุ้น
  • วันที่จ่ายเงินปันผล
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส

สนใจ Central Valley Community Bancorp ไหม คุณอาจสนใจ: