Clough Global Equity Fund Clough Global Equity Fund คลังสินค้า


กองทุน Clough Global Equity Fund เป็นบริษัทตั้งอยู่ในสหรัฐฯ และดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการลงทุน เสนอเป้าหมายในการให้ผลตอบแทนรวมให้สูง โดยการลงทุนประมาณ 80% ของทรัพย์สินในตราสารทุนหุ้นและตราสารที่เกี่ยวข้องในทั้งตลาดในสหรัฐฯและตลาดนอกสหรัฐฯ ในขณะที่เงินลงทุนตามส่วนที่เหลือประมาณ 20% จะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอัตราตอบแทนคงที่รวมถึงหนี้บริษัทและหนี้รัฐในทั้งตลาดในสหรัฐฯและตลาดนอกสหรัฐฯ

โดยโค้ชได้มุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนเอกชนระดับโลกที่จัดการโดยองค์กรจัดการการลงทุน การลงทุนในตลาดนอกสหรัฐฯจะทำผ่านตราสารที่มีความเหมาะสมเช่นใบรับรองการฝากและกองทุนที่ซื้อขายในตลาด กองทุนจะลงทุนในหลากหลายกลุ่มธุรกิจได้แก่ ลักษณะแบบอัตราการบริโภค ลักษณะแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสิ่งที่จำเป็น พลังงาน ธนาคารและการเงิน สุขภาพ ธุรกิจอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และบริการโทรคมนาคม

บริษัท Clough Capital Partners L.P. เป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุนให้กับกองทุนฯ ในการติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดหุ้นเป็นสิ่งจำเป็นในการปรับปรุงการตัดสินใจการลงทุนต่อไป การศึกษาข้อมูลราคาหุ้นวันนี้ แนวโน้มใต้ตลาดก่อนตลาดเปิด และขนาดตลาดสามารถให้ข้อมูลและความเข้าใจคุณค่าแก่นักลงทุน ด้วยการเป็นคนอัพเดตข้อมูลตลอดเวลา นักลงทุนสามารถตัดสินใจอย่างมีการศึกษาและทันสมัย และคงทนในสถานการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอClough Global Equity Fund ผลงาน

  • พนักงาน 0
  • กองบัญชาการบริษัท Denver
  • เว็บไซต์ http://www.cloughglobal.com/closed-end-funds/overview/glq
  • ประเภทสินทรัพย์
  • มูลค่าตลาด 0
  • กำไรต่อหุ้น
  • เงินปันผลต่อหุ้น
  • วันที่จ่ายเงินปันผล
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส

สนใจ Clough Global Equity Fund ไหม คุณอาจสนใจ: