CTO Realty Growth Inc CTO Realty Growth Inc คลังสินค้า


บริษัท CTO Realty Growth, Inc. ดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีที่ตั้งหลักอยู่ในเวินเตอร์พาร์ค รัฐฟลอริดา ซึ่งเป็นบริษัทที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่บริหารเองประมาณ 4 รายและหอพักที่มีผู้เช่าร่วมประมาณ 13 รายในตลาดที่หลากหลายในสหรัฐอเมริกา และถือหุ้นประมาณ 15% ในบริษัท Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) ซึ่งเป็นประเภทหลักทรัพย์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์เช่าสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ส่งเสริมรายได้ บริการบริหารจัดการ การลงทุนในสินเชื่อพาณิชย์และการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีประมาณ 17 ราย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 9 รัฐของสหรัฐอเมริกา ส่วนการบริหารบริการจัดการรวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ที่เก็บเงินเช่าของ PINE ซึ่งเป็นธุรกิจที่คิดเป็นค่าธรรมเนียม ช่วงการลงทุนเชิงพาณิชย์ประกอบด้วยการลงทุนในสินเชื่อพาณิชย์ ส่วนการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์มีการลงทุนในส่วนของสิทธิเกี่ยวกับแร่ธาตุซึ่งประกอบด้วยกว่า 356,000 เอเคอร์ใต้ผิวดินใน 19 แคว้นของรัฐฟลอริดาCTO Realty Growth Inc ผลงาน

  • พนักงาน 19
  • กองบัญชาการบริษัท Winter Park
  • เว็บไซต์ https://ctoreit.com/
  • CTO ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • CTO มูลค่าตลาด 426.3M
  • กำไรต่อหุ้น 0.55
  • เงินปันผลต่อหุ้น 1.52
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-28
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.657

สนใจ CTO Realty Growth Inc ไหม คุณอาจสนใจ: