Digimarc Corp Digimarc Corp คลังสินค้า


บริษัท Digimarc Corp. เป็นผู้ให้บริการด้านการระบุและจัดการสื่อ บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Beaverton, Oregon และจำนวนพนักงานเต็มเวลาปัจจุบันคือ 277 คน บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านส่วนอันดับแรกของบริการระบุอัตโนมัติ บริษัทนำเสนอแพลตฟอร์ม Digimarc Illuminate ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่แตกต่างจากบริการแบบซอฟต์แวร์เนื่องจากมีการประยุกต์ใช้ลายน้ำดิจิตอลและ/หรือรหัสคำตอบสำหรับ (QR) รวมกับเทคโนโลยีคลาวด์ผลิตภัณฑ์ ผ่านลายน้ำดิจิตอล, รหัส QR, และ/หรือป้ายกำกับดิจิตอลอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมต่อกับเว็บและสื่อสารกับผู้บริโภคและอุปกรณ์ดิจิตอล Digimarc Validate ป้องกันการลอกของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สิ่งของที่แท้จริงอยู่ในที่ที่ถูกต้อง โดยเทคโนโลยีของบริษัทส่งผลให้เกิดลายน้ำดิจิตอลที่ซ่อนเร้นและ/หรือรหัส QR รวมถึงบันทึกในคลาวด์เกี่ยวกับข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์ Digimarc Engage เปิดกล่องการสื่อสารแบบโต้ตอบที่เชื่อมต่อบริษัทและผู้บริโภค Digimarc Recycle เพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ่านลายน้ำดิจิตอลDigimarc Corp ผลงาน

  • พนักงาน 277
  • กองบัญชาการบริษัท Beaverton
  • เว็บไซต์ https://www.digimarc.com/
  • DMRC ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • DMRC มูลค่าตลาด 697M
  • กำไรต่อหุ้น -2.06
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2014-05-12
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0

สนใจ Digimarc Corp ไหม คุณอาจสนใจ: