Extra Space Storage Inc Extra Space Storage Inc คลังสินค้า


บริษัท Extra Space Storage Inc. เป็น Real Estate Investment Trust (REIT) ที่กำหนดการและจัดการด้วยตนเอง ซึ่งเชี่ยวชาญในการเป็นเจ้าของ ดำเนินงาน จัดการ ซื้อขาย พัฒนาและสร้างใหม่สถานที่จัดเก็บของรวมหรือร้านคลังสินค้าแบบ Self-Storage เสียม. ธุรกิจของบริษัทดำเนินการผ่านหน่วยงานในลักษณะที่สอง คือ การดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บของแบบ Self-Storage และการรวมความเสี่ยงของการสูญเสียสินค้าที่เก็บอยู่ในร้านของผู้เช่าของบริษัท บริษัทลงทุนในร้านคลังสินค้าโดยการเข้าถึงร้านคลังสินค้าที่เป็นที่เป็นเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นในกิจการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยส่วนที่เป็นเจ้าของโดยตรงและอ้อมถึงร้านคลังสินค้าทั้งหมดกว่า 1,313 ร้าน และการจัดการร้านคลังสินค้าถึง 864 ร้านของฝ่ายที่สามและเอกชน บริษัท Extra Space Storage Inc. ได้ตั้งองค์กรที่เข้มแข็งในตลาด Self-Storage
(คลังสินค้าแบบ “Self-Storage”) ให้เป็นที่รู้จัก Stay stay-up-to-date and keep up with ราคาหุ้นล่าสุดวันนี้ โดยตรวจสอบอัพเดตก่อนเปิดตลาด.Extra Space Storage Inc ผลงาน

  • พนักงาน 4781
  • กองบัญชาการบริษัท Salt Lake City
  • เว็บไซต์ https://www.extraspace.com/
  • EXR ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • EXR มูลค่าตลาด 36.9B
  • กำไรต่อหุ้น 4.3
  • เงินปันผลต่อหุ้น 6.48
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-28
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.309

สนใจ Extra Space Storage Inc ไหม คุณอาจสนใจ: