Flotek Industries Inc Flotek Industries Inc คลังสินค้า


Flotek Industries, Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมเคมีพิเศษและข้อมูลที่นำเสนอตัวเลือกอย่างนวัตกรรมให้กับลูกค้าทั่วทุกตลาดอุตสาหกรรม พาณิชย์ และผู้บริโภค บริษัทนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เฮียวสตัน เท็กซัส รวมทั้งมีพนักงานเต็มเวลา 146 คน และดำเนินกิจการผ่านสองส่วนหลักคือ เคมีเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนเคมีเทคโนโลยีของ Flotek Industries ออกแบบ พัฒนา ผลิต แพคเกจ และจัดจำหน่ายสารเคมีพิเศษสีเขียวที่ช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ (ESG) และให้ประสิทธิภาพทางการเงินสำหรับผู้ผลิตไฮโดรคาร์บอน และบริการเคมีพิเศษสำหรับตลาดพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล (DA) มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฮโดรคาร์บอนของพวกเขาในไม่กี่วินาทีแทนที่จะเป็นนาทีหรือวัน เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์นี้ช่วยให้ผู้ใช้ป้องกันการสูญเสีย ลดการสร้างกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน และพยายามที่จะอัตโนมัติกระแสไฮโดรคาร์บอนของพวกเขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน

การลงทุนในบริษัทที่เน้นเทคโนโลยี เช่น Flotek Industries สามารถให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยการศึกษาราคาหุ้นในวันนี้และมูลค่าตลาด ผู้ลงทุนสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่อาจได้รับจากการลงทุนในบริษัทเช่น Flotek Industries อย่างไรก็ตาม การศึกษาอย่างละเอียดและการวิเคราะห์ที่ถี่ถ้วนเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทำให้เรารับรู้ข่าวสารและพัฒนาการล่าสุดในอุตสาหกรรมพลังงานและเทคโนโลยี นักลงทุนสามารถตัดสินใจที่มีความรู้และตามความเป็นจริงได้และอยู่ข้างหน้าคนอื่น ๆ โดยรวม Flotek Industries เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะให้การแก้ปัญหาอย่างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในลักษณะที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมFlotek Industries Inc ผลงาน

  • พนักงาน 146
  • กองบัญชาการบริษัท Houston
  • เว็บไซต์ http://www.flotekind.com/
  • FTK ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • FTK มูลค่าตลาด 148.9M
  • กำไรต่อหุ้น -0.25
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล None
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0

สนใจ Flotek Industries Inc ไหม คุณอาจสนใจ: