Franklin Electric Co Inc Franklin Electric Co Inc คลังสินค้า


บริษัท Franklin Electric Co., Inc. ออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายระบบปั๊มน้ำและน้ำมัน ประกอบด้วยมอเตอร์แบบจมน้ำ ปั๊ม ตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการบำบัดน้ำและชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการสร้างท่อน้ำ ส่วนของ บริษัท ประกอบด้วยส่วนหัวยานศาสตร์ ระบบเติมเชื้อเพลิง และช่วงวางจำหน่าย ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ กลยุทธ์การผลิตและการตลาดของระบบการสูบน้ำ และมอเตอร์ ปั๊ม ระบบพัดลม ตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สำหรับการใช้งานในน้ำใต้ดิน การโอนถ่ายน้ำและน้ำเสีย ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการเติมเชื้อเพลิง มุ่งเน้นการผลิตและการตลาดของระบบการสูบน้ำเชื้อเพลิง ระบบการเก็บไว้สำหรับน้ำมัน และระบบการควบคุมและการตรวจวัดฯลฯ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่าย เป็นการทำงานเป็นส่วนรวมของผู้จำหน่ายน้ำใต้ดินซึ่งเป็นที่รู้จักในนามว่า บริษัทหัวน้ำFranklin Electric Co Inc ผลงาน

  • พนักงาน 6500
  • กองบัญชาการบริษัท Fort Wayne
  • เว็บไซต์ https://franklin-electric.com/
  • FELE ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • FELE มูลค่าตลาด 4.4B
  • กำไรต่อหุ้น 4.02
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0.925
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-05-16
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.114

สนใจ Franklin Electric Co Inc ไหม คุณอาจสนใจ: