Goldman Sachs Group Inc Goldman Sachs Group Inc คลังสินค้า


The Goldman Sachs Group, Inc. is a global leader in investment banking, securities, and investment management, providing comprehensive financial services to clients worldwide. Headquartered in New York City, New York, the firm operates through four segments: Investment Banking, Global Markets, Asset Management, and Consumer & Wealth Management. The Investment Banking segment is comprised of financial advisory, underwriting and corporate lending activities, while the Global Markets segment offers fixed income, currency and commodities (FICC) and equities, and intermediation and financing activities. The Asset Management segment provides expert investment services to help clients preserve and grow their financial assets, and its Consumer & Wealth Management segment offers a range of wealth advisory and banking services, including financial planning, investment management, deposit taking and lending. With a solid market cap and strong track record, the company’s stock price today is one to watch in the premarket, especially for investors interested in stocks share price today and price in Malaysia.Goldman Sachs Group Inc ผลงาน

  • พนักงาน 49100
  • กองบัญชาการบริษัท New York City
  • เว็บไซต์ https://www.goldmansachs.com/
  • GS ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • GS มูลค่าตลาด 147.5B
  • กำไรต่อหุ้น 25.66
  • เงินปันผลต่อหุ้น 10.75
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-27
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.318

สนใจ Goldman Sachs Group Inc ไหม คุณอาจสนใจ: