Harvard Bioscience Inc Harvard Bioscience Inc คลังสินค้า


บริษัท Harvard Bioscience, Inc. คือบริษัทที่ตั้งอยู่ในเมือง Holliston รัฐ Massachusetts ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนา ผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ใช้ในการศึกษาวิจัยพื้นฐาน การค้นพบ และการทดสอบก่อนทดลองทางคลินิกสำหรับการพัฒนายา บริษัทเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2013 และปัจจุบันมีพนักงานเต็มเวลาจำนวน 436 คน

บริษัท Harvard Bioscience, Inc. จัดการกิจกรรมในสายผลิตภัณฑ์ออกเป็นสองครอบครัวคือ ครอบครัวเทคโนโลยีเซลลูลาร์และโมเลกุล (CMT) และครอบครัวก่อนทดลอง ครอบครัว CMT ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโมเลกุล เซลล์ อวัยวะ และโครงสร้างทางชีวภาพ พร้อมแอปพลิเคชันเพิ่มเติมในสาขาการผลิตยาและการบำรุงรักษาสุขภาพ

ครอบครัวผลิตภัณฑ์ก่อนทดลองรวมถึงสี่สายธุรกิจที่สนับสนุนขั้นตอนวิจัยและทดสอบก่อนทดลองสำหรับการพัฒนายา โดยเฉพาะการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการสะสมข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยและความเป็นไปตามกฎระเบียบ ยี่ห้อของบริษัทรวมถึง Harvard Apparatus, DSI, Buxco, Biochrom, BTX, Heka, Hugo Sachs และอื่นๆ

นักลงทุนที่สนใจในราคาหุ้นวันนี้ของบริษัทที่ให้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบยาควรติดตามกิจการของ Harvard Bioscience, Inc. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอาจมีโอกาสเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนของตนเอง อย่างไรก็ตาม การศึกษาและเฝ้าระวังข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเช่น Harvard Bioscience, Inc. เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจการลงทุนอย่างมีเหตุผลและอาจได้รับประโยชน์จากการขึ้นราคาหุ้นในอนาคตHarvard Bioscience Inc ผลงาน

  • พนักงาน 436
  • กองบัญชาการบริษัท Holliston
  • เว็บไซต์ https://www.harvardbioscience.com/
  • HBIO ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • HBIO มูลค่าตลาด 135.9M
  • กำไรต่อหุ้น -0.2
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล None
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.803

สนใจ Harvard Bioscience Inc ไหม คุณอาจสนใจ: