Heidrick & Struggles International Inc Heidrick & Struggles International Inc คลังสินค้า


Heidrick & Struggles International, Inc. เป็นบริษัทที่ให้บริการที่เกี่ยวกับการปรึกษาด้านภาวะผู้นำชั้นนำ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและการค้นหาบุคคลที่มีตำแหน่งสูงที่สุดให้แก่ลูกค้า บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชิคาโกและมีพนักงานประจำทั้งหมด 2,141 คน บริษัทให้บริการให้กับลูกค้าในหลายเมืองทั่วโลกโดยความเชี่ยวชาญของ 460 ที่ปรึกษา บริษัทมีบริการดังนี้ การค้นหาบุคคลในตำแหน่งสูง บริการที่ต้องการโดยตลอดเวลาและการปรึกษา Heidrick บริษัทประสานงานค้นหาบุคคลในตำแหน่งสูงแบบพิเศษโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสองหมวดหลัก คือการค้นหาที่ถือเอาไว้และการค้นหาเป็นเงิน บริการที่ต้องการของบริษัทเป็นการให้บริการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงทางเลือกได้ง่ายและรวดเร็วสำหรับโปรแกรมคัดเลือกชั่วคราวที่มีคุณภาพดี รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและฟังก์ชันสำหรับบทบาทผู้นำชั่วคราวและโครงการสำคัญ Heidrick บริษัทที่ปฏิบัติการให้บริการเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ใช้บริการทางการพัฒนาตัว ผ่านทางผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอาทิเช่นการประเมินและการพัฒนาบุคลากรผู้นำ การกระตุ้นการเร่งการสร้างทีมและองค์กร เป็นต้นHeidrick & Struggles International Inc ผลงาน

  • พนักงาน 2141
  • กองบัญชาการบริษัท Chicago
  • เว็บไซต์ https://www.heidrick.com/en/
  • HSII ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • HSII มูลค่าตลาด 682M
  • กำไรต่อหุ้น 2.53
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0.6
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-05-23
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.118

สนใจ Heidrick & Struggles International Inc ไหม คุณอาจสนใจ: