Icahn Enterprises LP Icahn Enterprises LP คลังสินค้า


Icahn Enterprises L.P. คือ บริษัทส่วนจัดการทรัพย์สินหลากหลายประเภทที่มีบริษัทในลักษณะต่างๆที่กำลังดำเนินธุรกิจในหลายภาคสายการค้า ซึ่งรวมถึงการลงทุน เอ็นเนอร์ย์ ยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ด้านอาหาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แฟชั่นของบ้าน และยา

ส่วนธุรกิจการลงทุนของบริษัทประกอบด้วยกองทุนลงทุนเอกชนหลายกองทุน (กองทุนลงทุน) ในขณะเดียวกัน ส่วนของเอ็นเนอร์ย์ทำการผ่านบริษัทในตัวแม่คือ CVR Energy, Inc. (CVR Energy) และส่วนของยานยนต์ทำการผ่านบริษัทในตัวแม่ที่เป็นเจ้าของทั้งหมดคือ Icahn Automotive Group LLC (Icahn Automotive)

ส่วนการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้านอาหารของ Icahn Enterprises L.P. ทำการผ่านบริษัทในตัวแม่คือ Viskase Companies, Inc. ในขณะที่ส่วนอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยสินทรัพย์ลงทุน การพัฒนาและการขายบ้านแบบเดี่ยว และการบริหารจัดการรายได้จากสโมสรกีฬา ส่วนส่วนแฟชั่นของบ้านสำเร็จรูปของบริษัททำการผ่านบริษัทในตัวแม่อย่างเต็มที่คือ WestPoint Home LLC (WPH) และส่วนของยาทำการผ่านบริษัทในตัวแม่อย่างเต็มที่คือ Vivus LLC

ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานและราคาหุ้นในวันนี้ของ Icahn Enterprises L.P. โดยเช็คข้อมูลก่อนเปิดตลาดและข้อมูลอัพเดตราคาหุ้นIcahn Enterprises LP ผลงาน

  • พนักงาน 20000
  • กองบัญชาการบริษัท Sunny Isles Beach
  • เว็บไซต์ https://www.ielp.com/
  • IEP ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • IEP มูลค่าตลาด 7.2B
  • กำไรต่อหุ้น -1.09
  • เงินปันผลต่อหุ้น 5
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-25
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.631

สนใจ Icahn Enterprises LP ไหม คุณอาจสนใจ: